PBM’s

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Al meer dan 25 jaar ervaring in werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

Elke werkgever dient te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Dit kan men doen door de risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Zijn de genomen maatregelen niet voldoende, dan zal de werkgever ook persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) ter beschikking moeten stellen aan zijn werknemers.

Door ons brede aanbod weet Ediego haar klanten steeds een passend antwoord te bieden.

Werkkledij en pbm’s met de juiste specificaties binnen uw beschikbare budget.

BESPAAR DOOR HIER JE AANVRAAG TE DOEN

Voetbescherming

Ediego biedt u een compleet assortiment aan van veiligheidsschoenen, waarmee uw voeten optimaal beschermd zijn tegen de gevaren van de werkvloer.

We hebben veiligheidsschoenen van het type S1, S1P, S2 en S3. De stalen neus van een veiligheidsschoen beschermt uw tenen, de antislipzool voorkomt dat u uitglijdt en de antiperforatiezool voorkomt dat scherpe voorwerpen de zool kunnen perforeren.

We weten dat elke sector of karwei andere eisen aan een veiligheidsschoen kan stellen, neem daarom gerust contact met ons op en laat u gratis adviseren.

Handbescherming

Onze handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen. Daarom is het belangrijk dat we er zuinig op zijn. Het aantal bedrijfsongevallen waarbij handen of armen verwond raken liggen zeer hoog. Statistieken van experts tonen cijfers van 50%. Heel wat van deze verwondingen kunnen op een eenvoudige manier voorkomen worden door enerzijds de risico’s weg te nemen of te beperken en anderzijds door het doeltreffende gebruik van handschoenen.

Ademhalingsbescherming

Op een werkplek worden heel wat werknemers blootgesteld aan verontreinigde lucht. Om de risico’s die hiermee gepaard gaan te remixen dienen er maatregelen getroffen te worden. Alvorens een keuze te maken voor het type ademhalingsbescherming, dient men eerst de risico’s goed in kaart te brengen. De risico’s kunnen voorkomen in de vorm van: stofdeeltjes, nevel, rook, gassen en dampen. Adembescherming is dus een noodzaak indien er gevaar bestaat voor het binnendringen van schadelijke stoffen in het lichaam, via de ademhalingswegen.

Voetbescherming

Ediego biedt u een compleet assortiment  aan van veiligheidsschoenen, waarmee uw voeten optimaal beschermd zijn tegen de gevaren van de werkvloer.

We hebben veiligheidsschoenen van het type S1, S1P, S2 en S3. De stalen neus van een veiligheidsschoen beschermt uw tenen, de antislipzool voorkomt dat u uitglijdt en de antiperforatiezool voorkomt dat scherpe voorwerpen de zool kunnen perforeren.

We weten dat elke sector of karwei andere eisen aan een veiligheidsschoen kan stellen, neem daarom gerust contact met ons op en laat u gratis adviseren.

Handbescherming

Onze handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen. Daarom is het belangrijk dat we er zuinig op zijn. Het aantal bedrijfsongevallen waarbij  handen of armen verwond raken liggen zeer hoog. Statistieken van experts tonen cijfers van 50%. Heel wat van  deze verwondingen kunnen op een eenvoudige manier voorkomen worden door enerzijds de risico’s weg te nemen of te beperken en anderzijds door  het doeltreffende gebruik van handschoenen.

Ademhalingsbescherming

Op een werkplek worden heel wat werknemers blootgesteld aan verontreinigde lucht. Om de risico’s die hiermee gepaard gaan te remixen dienen er maatregelen getroffen te worden. Alvorens een keuze te maken voor het type ademhalingsbescherming, dient men eerst de risico’s goed te in kaart te brengen. De risico’s kunnen voorkomen in de vorm van: stofdeeltjes, nevel, rook, gassen en dampen. Adembescherming is dus een noodzaak indien er gevaar bestaat voor het binnendringen van schadelijke stoffen in het lichaam, via de ademhalingswegen.

Vraag een gratis prijsvergelijk of offerte

Prijzen vergelijken is altijd een goed idee. Want zo weet u zeker dat u actueel de meest correcte prijs betaalt en dus niet teveel betaalt.

Laat je prijzen vergelijken bij een van onze experten.

Gehoorbescherming

Bent u op zoek naar een goede gehoorbescherming? Bij uw keuze van gehoorbescherming kan u best rekening houden met enerzijds de juiste geluiddemping en anderzijds het draagcomfort. Werkt u in een lawaaierige omgeving? Duren deze werkzaamheden een paar minuten of voor meerdere uren? Dan is de kans heel groot dat u steeds gehoorbescherming nodig heeft.

Oog- en gelaatsbescherming

Onze ogen zijn een van onze meest kostbare, maar ook onze kwetsbare zintuigen.
Elk jaar opnieuw zijn er vele oogongevallen op de werkplek met blijvende oogschade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Dit maakt dat oog- en gelaatsbescherming tot een zeer belangrijk en vaak gebruikte persoonlijke bescherming.

Hoofdbescherming

Hoofdletsels kunnen ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen of door het stoten van het hoofd. Het dragen van een veiligheidshelm kan er in vele gevallen voor zorgen dat een ernstig hoofd- of hersenletsel voorkomen wordt. Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven, Waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd of op plaatsen waar de kans bestaat dat men getroffen wordt door vallende of wegvliegende voorwerpen.

Gehoorbescherming

Bent u op zoek naar een goed gehoorbescherming? Bij uw keuze van gehoorbescherming kan u best rekening houden met enerzijds de juiste geluiddemping en anderzijds het draagcomfort. Werkt u in een lawaaierige omgeving? Duren deze werkzaamheden een paar minuten of voor meerdere uren? Dan is de kans heel groot dat u steeds gehoorbescherming nodig heeft.

Oog- en gelaatsbescherming

Onze ogen zijn een van onze meest kostbare, maar ook onze meest kwetsbare zintuigen.
Elk jaar opnieuw zijn er vele oogongevallen op de werkplek met blijvende oogschade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Dit maakt dat oog- en gelaatsbescherming tot een zeer belangrijke en vaak gebruikte persoonlijke bescherming.

Hoofdbescherming

Hoofdletsels kunnen ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen of door het stoten van het hoofd. Het dragen van een veiligheidshelm kan er in vele gevallen voor zorgen dat een ernstig hoofd- of hersenletsel voorkomen wordt. Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven, waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd of op plaatsen waar de kans bestaat dat men getroffen wordt door vallende of wegvliegende voorwerpen.

VRAAG NU JOUW GRATIS PRIJSVERGELIJK

Prijzen vergelijken is steeds een goed idee. Want onze experts brengen u gratis een bezoek, delen hun expertise of geven u vrijblijvend advies.

Doe het nu want dit neemt maar enkele seconden tijd in beslag.